Prisforespørsel
Fyll ut vårt skjema for hurtig tilbakemelding

Volumberegning


Selv erfarne flyttefolk bommer på dette noen ganger. Dessuten er det faktisk en av de viktigste kriteriene for å finne riktig pris på flyttingen.

Å anslå størrelsen på sitt eget flyttelass er ikke lett. Vi skal her gi deg noen eksempler på hvordan du kan finne ut av det.

Den vanligste måten å benevne størrelsen på flyttelasset er i kubikkmeter (cbm).

1 flyttekartong = ca 0,1 cbm

1 hyllemeter bøker = ca 1 kartong

1 vaskemaskin/komfyr etc = 0,6 cbm

1 hjørnesalong = ca 2,5 cbm

Vi kan her ta litt forskjellige eksempler:

1 kvm boflate = ca 0,35 cbm flyttegods

Hybelleilighet på ca 25 - 40 kvm = ca 15 - 20 cbm

2 roms leilighet på 40 - 70 kvm = ca 20 - 25 cbm

3 roms leilighet på 70 - 90 kvm = ca 25 - 30 kbm

Enebolig i husbankstørrelse ca 120 kvm = ca 40 cbm

Det vil si at man får et grovt anslag hvis man tar boflaten sin og deler på tre. Men, dette forutsetter normalt møblert osv.. det vil også være avhengig av hvor mange familiemedlemmer det er, hvor mye man har på loft og i kjeller, utemøbler, garasje osv...

Du kan også velge å liste opp hva som skal flyttes, heller enn å oppgi volum, i skjemaet vårt